Nowosci Oprogramowanie Odsylacze Pomoc Zamow! Dodaj nowe informacje!
amiga.com.pl
[Allegro.pl - a co Ty dziś sprzedałeś?]
Menu
Twoja reklama na naszych stronach! Więcej...
Jesteś tu anonimowo. Zaloguj się
  Jaki temat ma porusza? nast?pna ankieta?
  Zaproponowana przez: Franciszek Zygmunt, 2003-02-13 00:00:00

ACP / amigowce  9 (4%)
Elbox / firmy amigowe  20 (9%)
Amiga ?an / OS 4  40 (17%)
Pegasos / MorphOS  21 (9%)
OpenPCI / mostki PCI  22 (10%)
Miss ACP / go?e baby  92 (40%)
Maria Celeste / pozakomputerowy  18 (8%)
Mój w?asny, ju? dawno wys?a?em propozycj?!  8 (3%)
Dodaj komentarz
  Oddano łącznie 230 głosów
 [19546] gotcha
  2003-02-13 o godz. 00:56:10 porneL odpowiada na njusa
  Wysłany z *.warszawa.sdi.tpnet.pl via Opera/7.01 (Windows NT 5.1; U) [en]
pierwszy glos, pierwszy komentarz!
Odpowiedz na ten komentarz
 [19547] Przegapi?em
  2003-02-13 o godz. 00:58:51 Inwestor odpowiada na #19546
  Wysłany z *.toya.net.pl via IBrowse/2.2 (AmigaOS 3.1)
S? ju? dwa g?osy i nie wiem czy g?osowa?e? na go?e baby czy na PCI :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [19550] A wam tylko ...
  2003-02-13 o godz. 01:39:19 Dj Thunder odpowiada na #19547
  Wysłany z *.tyc.katowice.supermedia.pl via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.9)
Wam to tylko go?e baby w g?owach :D
Odpowiedz na ten komentarz
 [19560] No bo widzisz...
  2003-02-13 o godz. 07:37:41 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na #19550
  Wysłany z * via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.2) Gecko/20021126
Zalezy ktora glowa kto mysli :P
Odpowiedz na ten komentarz
 [19571] cite
  2003-02-13 o godz. 11:53:30 baderman odpowiada na #19550
  Wysłany z *.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-GB; rv:0.9.4) Gecko/20011128 Netscape6/6.2.1
"...a ja tylko go?e baby,je?li gdzie? przyuwa??...";)
Odpowiedz na ten komentarz
 [19574] (tylko z sensem)
  2003-02-13 o godz. 12:43:59 porneL odpowiada na #19547
  Wysłany z *.warszawa.sdi.tpnet.pl via Opera/7.01 (Windows NT 5.1; U) [en]
co za roznica czy slots czy sluts? ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [19549] Lepiej nie odpowiada?.
  2003-02-13 o godz. 01:04:54 ArtPo odpowiada na njusa
  Wysłany z *.net.autocom.pl via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
Boj? si? g?osowa? na cokolwiek. Jeszcze kto? z ACP we?mie wyniki tej ankiety na serio;)))
Odpowiedz na ten komentarz
 [19558] gole baby...
  2003-02-13 o godz. 07:17:35 przemas odpowiada na njusa
  Wysłany z *.jaslo.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020826
Gole baby rulez ;D
Odpowiedz na ten komentarz
 [19563] Propozycja
  2003-02-13 o godz. 08:47:24 Gary Bliter odpowiada na njusa
  Wysłany z *.mlk.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
Kto naby? Mari? Celeste gdy ta zosta?a zlicytowana w knajpie w Ajakuczazo przez z?? Tersiopero?

a) Santiago Aspuru?a
b) Irania Idalgo
c) Erminia Idalgo
d) Tiberio Perejra
e) Manaure Ledesma
f) Kaczaza
Odpowiedz na ten komentarz
 [19565] Kaczaza
  2003-02-13 o godz. 09:19:27 Jacek Rzeuski odpowiada na #19563
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Czy to skrzy?owanie Kaczusia z Shazz?? Brrr...
Odpowiedz na ten komentarz
 [19567] .
  2003-02-13 o godz. 10:02:25 Gary Bliter odpowiada na #19565
  Wysłany z *.mlk.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
Ju? wyja?niam: Manaure Ledesma, dynamiczny biznesmen z Bogoty zosta? skrzywdzony przez z?? kobiet? po czym zaszy? si? w d?ungli amazo?skiej (niedaleko Ajakuczazo) aby zapomnie?. W Ajakuczazo niejaka Tersiopero prowadzi?a knajp? w której sprzedawa?a trunki i swoje cia?o. Maria Celeste zosta?a skrzywdzona przez z?ego Santiago Aspuru??. On mianowicie zrobi? dziecko wrednej Iranii Idalgo a potem nawet chcia? si? z ni? (Irani?) ?eni? w przyp?ywie jakiego? za?lepienia. Maria Celeste p?aka?a przez to, bo kocha?a mocno Santiaga o czym on wówczas nie wiedzia?, cho? sam te? bardzo kocha? Mari? Celeste. Z wy?ej wymienionych powodów Maria Celeste postanowi?a zaszy? si? w d?ungli amazo?skiej (niedaleko Ajakuczazo) aby zapomnie?. Gdy ju? tam dotar?a, uda?a si? do knajpy (w której Tersjopero sprzedawa?a swoje cia?o) aby wypyta? o jakie? lokum. Tershopero by?a z?a, bo zamiast wskaza? Marii Celeste jakie? lokum do wynaj?cia, postanowi?a Mari? Celeste zwyczajnie spieni??y?. Maria Celeste zosta?a, celem podniesienia walorów optycznych, przyodziana w kus? czerwon? sukienk? i szpilki (i dobrze jej to zrobi?o bo zwykle, jak to pozytywna bohaterka, chadza?a w sukience w kwiatki i w jaki? paskudnych trampkach) po czym ustawiona na stole celem przeprowadzenia licytacji. P?aka?a g?o?no. Zwyci?zc? licytacji okaza? si? Manaure Ledesma który, wygrawszy aukcj?, zaruci? sobie Mari? Celeste, jak k?od?, na plecy i zaniós? do swojej chaty w d?ungli. Tam j? najpierw wykorzystywa? wiadomo jak: do prania, sprz?tania i gotowania a potem si? zakocha?. Maria Celeste pomaga?a mu tak?e w pracy (tzn. w p?ukaniu z?ota w Amazonce), co czyni?a ci?gle w tej samej sukience i w szpilkach oczywi?cie, bo to bardzo praktyczne w terenie le?no-rzecznym. Zakochany Manaure zapragn?? rozpocz?? nowe ?ycie u boku Marii Celeste, cho? ona nie potrafi?a go pokocha? i p?aka?a rozdarta. Wrócili razem do Bogoty, gdzie w tym czasie b?d?cy w rozpaczy Santiago Aspuru?a na przemian pi?, p?aka? i dar? si? na Irani? Idalgo na temat, ?e jej nie kocha. Ona (znaczy Irania) w zwi?zku z tym knu?a zemst?, która w nied?ugim czasie mia?a dosi?gn?? ca?? jego rodzin?. No a kim by? Kaczaza? Ano by? to taki brudas z d?ungli, który pomieszkiwa? tam z Manaurem Ledesm?. Manaure wykorzystywa? go wiadomo jak: do prania, sprz?tania i gotowania. Kaczaza pomaga? mu tak?e w pracy (tzn. w p?ukaniu z?ota w Amazonce), w odró?nieniu jednak od Marii Celeste nie czyni? tego w sukience i w szpilkach. Nosi? za to jakie? szmaty, chust? na g?owie i przewa?nie nó? w z?bach. Nazywa? Mari? Celeste "jaszczurk?". Po przyje?dzie do Bogoty nie zmieni? stylu i dalej ?azi? z tym no?em w z?bach nawet wtedy, gdy razem z Manaurem Ledesm? wyp?yn?li na wzburzone wody mi?dzynarodowej finansjery.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19569] Telenowela
  2003-02-13 o godz. 11:28:30 Jacek Rzeuski odpowiada na #19567
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Jak dla mnie jako odpowied? wystarczy?oby zwyk?e "nie"...
Odpowiedz na ten komentarz
 [19573] ...ehh
  2003-02-13 o godz. 12:35:38 Andrzej Drozd odpowiada na #19567
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
...biedna Maria Celeste. Jak zakonczyla sie jej przygoda i milosc do Santiaga Asparuly?
Odpowiedz na ten komentarz
 [19580] .
  2003-02-13 o godz. 12:56:50 Gary Bliter odpowiada na #19573
  Wysłany z *.mlk.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
Przecie? to jasne: wzi?li ?luba po czym ?yli d?ugo i szcz??liwie. Manaure, Kaczaza i ca?a reszta te?, za wyj?tkiem mo?e z?ej bardzo Iranii. Tej ostatniej mi osobi?cie szkoda, bo zdecydowanie cool laska z niej by?a.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19606] Niebezpieczna
  2003-02-14 o godz. 01:19:57 Inwestor odpowiada na #19580
  Wysłany z *.toya.net.pl via IBrowse/2.2 (AmigaOS 3.1)
A "Niebezpieczn?" ogl?da?e?? By?a tu? przed Mari? Celeste. W tej jestem cienki, ale z "Niebezpiecznej" mnie nie zagniesz, nawet mam na kasetach video par? odcinków ;p.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19611] .
  2003-02-14 o godz. 07:51:29 Gary Bliter odpowiada na #19606
  Wysłany z *.mlk.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
Oczywi?cie, ?e ogl?da?em! D?ugo potem nie by?o tak coolnego serialu, chyba ?e "Zbuntowany Anio?" (leci obecnie powtórka na TV4). Dzesika Larez roxx, mia?a babka klas?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19613] Pewnie
  2003-02-14 o godz. 08:22:39 Andrzej Drozd odpowiada na #19611
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
Zbuntowany Aniol to jest to!
Odpowiedz na ten komentarz
 [19614] Na poczatku
  2003-02-14 o godz. 08:26:10 Andrzej Drozd odpowiada na #19611
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
...a pamietacie prekursora tych fantastycznych epopeji o kopciuszku i ksieciu z bajki jakim byl serial "W kamiennym kregu"?
Odpowiedz na ten komentarz
 [19618] Ech...
  2003-02-14 o godz. 09:04:21 Jacek Rzeuski odpowiada na #19614
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
...ta Isaura i Leoncio...
Odpowiedz na ten komentarz
 [19620] .
  2003-02-14 o godz. 09:41:07 Gary Bliter odpowiada na #19618
  Wysłany z *.mlk.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
To nie ta bajka. Uni byli w "niewolnicy Isaurze".
Odpowiedz na ten komentarz
 [19628] Wiem!
  2003-02-14 o godz. 13:03:03 Jacek Rzeuski odpowiada na #19620
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Ale to by?o przed "Kamiennym kr?giem". A wcze?niej to nic nie by?o podobnego.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19641] To by? film =.0|
  2003-02-15 o godz. 23:36:30 Inwestor odpowiada na #19611
  Wysłany z *.toya.net.pl via IBrowse/2.2 (AmigaOS 3.1)
Ah, D?esika Larez! Przejecha?a autem w?asn? matk?, uwodzi?a ksi?dza, knu?a co
odcinek, a na ko?cu wysadzi?a si? w powietrze. Zdecydowanie moja ulubiona posta?. Ale
lubi?em te? Czep? (ze wzgl?du na imi?), dr Arturo, który czu? niepokój w ?o??dku i matk?
Luisa Fernando, kuna, jak?e? by?o jej na imi?? A pami?tasz ?ajdaka Betuna? :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [19660] .
  2003-02-17 o godz. 09:27:54 Gary Bliter odpowiada na #19641
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Avant Browser [avantbrowser.com])
matk? Luisa Fernando, kuna, jak?e? by?o jej na imi??


To by?a Leandra. Zwyk?a by?a pokazywa? na drzwi i mówi? "precz z tego domu", gdy pojawia?a si? tam: Eliza Kamaczo, ?punka Betina albo Korczo Kamaczo.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19685] Pami?tam jak dzi?
  2003-02-18 o godz. 16:44:46 Inwestor odpowiada na #19660
  Wysłany z *.toya.net.pl via IBrowse/2.2 (AmigaOS 3.1)
Leandra, zaiste :). Mówi?a wtedy "Fuerra!"
Odpowiedz na ten komentarz
 [19604] co ten Bliter znowu plecie
  2003-02-14 o godz. 00:55:24 Dragonball odpowiada na #19567
  Wysłany z *.dip.t-dialin.net via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
nudzi ci sie kolego czy co ? Ofcom historyjki opowiadac. Ide spac ...
Odpowiedz na ten komentarz
 [19610] .
  2003-02-14 o godz. 07:47:10 Gary Bliter odpowiada na #19604
  Wysłany z *.mlk.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
Zamiaruj? pobi? Carlosa w statystykach.
Mam do odrobienia 100 komentów.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19626] ;)
  2003-02-14 o godz. 12:03:53 Hiacynta odpowiada na #19610
  Wysłany z 212.106.159.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Nie uda Ci si? ;P
Odpowiedz na ten komentarz
 [19627] .
  2003-02-14 o godz. 12:10:03 Gary Bliter odpowiada na #19626
  Wysłany z *.mlk.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
Uda si?, uda!
Cho?bym mia? zdechn??...
Odpowiedz na ten komentarz
 [19616] Ciekawe
  2003-02-14 o godz. 08:31:45 Andrzej Drozd odpowiada na #19604
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
...to jest fasynujacy temat. Te seriale sa lepsze niz Szklana Pulapka lub Matrix...a Mad Max to juz wogole nie ma z nimi szans...
Odpowiedz na ten komentarz
 [19629] ;)
  2003-02-14 o godz. 13:37:45 Hiacynta odpowiada na #19616
  Wysłany z 212.106.159.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Bo to co wymieni?e? to nie seriale ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [19633] ...
  2003-02-14 o godz. 14:37:45 Andrzej Drozd odpowiada na #19629
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
...eee za chwile to juz nawet Matrix bedzie serialem...
Odpowiedz na ten komentarz
 [19630] To jest
  2003-02-14 o godz. 13:38:46 Poke odpowiada na #19567
  Wysłany z *.t1-audio.pl via Opera/7.01 (Windows NT 5.0; U) [en]
genialne!
Odpowiedz na ten komentarz
 [19585] wtf
  2003-02-13 o godz. 15:57:58 valwit odpowiada na #19563
  Wysłany z *.dip.t-dialin.net via Mozilla/5.0 (Amiga OS MorphOS; EN_us; rv:1.3b) Gecko/20030203
co to jest maria celesta?
Odpowiedz na ten komentarz
 [19612] .
  2003-02-14 o godz. 07:55:45 Gary Bliter odpowiada na #19585
  Wysłany z *.mlk.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
Córka Martirio Paniaguy, przyrodnia siostra Iranii Idalgo.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19617] hmmm
  2003-02-14 o godz. 08:50:41 valwit odpowiada na #19612
  Wysłany z *.dip.t-dialin.net via Mozilla/5.0 (Amiga OS MorphOS; EN_us; rv:1.3b) Gecko/20030203
nie powiem ze to wyjasnia o co biega, ale przeca bys nie klamal :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [31609] College Loan
  2006-03-23 o godz. 22:49:03 College Loan odpowiada na #19585
  Wysłany z *.dfw.ibm.com via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
Very good details and new. keep it posted.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19575] Wiecej zdjec!
  2003-02-13 o godz. 12:44:31 Andrzej Drozd odpowiada na njusa
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
Panowie, ankieta i ilosc glosow na Miss ACP, potwierdza chec i zainteresowanie tym tematem. W imieniu glosujacych bardzo prosze o zamieszczenie tych zdjec oraz podjecie tego emocjonujacego tematu.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19597] Tak!
  2003-02-13 o godz. 19:55:01 Streamer/FRL odpowiada na #19575
  Wysłany z *.ostrow-maz.sdi.tpnet.pl via Dillo/0.6.6
Alez oczywiscie, ma pan calkowita racje! Szanowne ACPowe adminostwo powinno uszanowac rzadania owczego motlochu! Wiecej zdjec!
Odpowiedz na ten komentarz
 [19637] ?
  2003-02-15 o godz. 00:43:04 Hiacynta odpowiada na #19597
  Wysłany z 212.106.159.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Przepraszam, ja w sprawie formalnej.
Otó?, posiadam niezwykle mnie nurtuj?ce pytanie.
Co znaczy s?owo "rzadania"?
Odpowiedz na ten komentarz
 [19576] .
  2003-02-13 o godz. 12:45:27 Rafal Bentkowski aka benny odpowiada na njusa
  Wysłany z *.gorzow.mm.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021130
MorphOs i Pegaz to imho jedyne rozsadne tematy zwlaszcza teraz.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19602] Per?y z lamusa
  2003-02-14 o godz. 00:24:02 Micha? Durys odpowiada na njusa
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; pl-PL; rv:1.2b) Gecko/20021016
Widz?, ?e cia?u redakcyjnemu powoli acz nieub?ganie ko?cz? si? pomys?y na dalasze odpytywanie swych Owieczek. W tej sytuacji proponuj? nast?puj?cy wybieg taktyczny: si?gn?? do lamusa i wyci?gn?? z niego co dorodniejsze pere?ki sztuki amisocjologicznej. Na ten przyk?ad:

  • Ile kolorow rzadzi?
  • Czy ogra?by? Tyszczenk? w Pacmana?
  • Jak mocno AGA ssie?

Zestawienie ówczesnych wyników z obecnymi mog?oby by? interesuj?ce.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19603] ok
  2003-02-14 o godz. 00:38:00 Leaf odpowiada na #19602
  Wysłany z *.org via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
dobry pomysl!
Odpowiedz na ten komentarz
 [19605] !!!
  2003-02-14 o godz. 01:01:02 Andrzej Drozd odpowiada na #19602
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
Moja propozycja byla jeszcze glupsza! Proponuje moja ankiete...A AGA ssie calkiem niezle, ale biedactwo nie wyrabia przy wysokim szczyt...tzn rozdzialce...
Odpowiedz na ten komentarz
 [19609] ssanie
  2003-02-14 o godz. 01:53:18 porneL odpowiada na #19602
  Wysłany z *.warszawa.sdi.tpnet.pl via Opera/7 (AmigaOS; someday...)
kolorow rzadzi:
2 (bialo-czerwoni!)
4 (kieslowski+1 mode)
8 (magicwb)
16 (nybble per pixel)
99 (zaznaczaja posiadacze decymalnych komputerow)
256 (!256 KiX!)
4096 (dla niewychowanych)
262144 (szynka z osmiornicy)
Odpowiedz na ten komentarz
 [19635] temat bez sensu
  2003-02-14 o godz. 17:12:04 Sebastian Jedruszkiewicz odpowiada na #19609
  Wysłany z *.szczecin.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
16 - nipple per pixel?
Odpowiedz na ten komentarz
 [19666] .
  2003-02-17 o godz. 14:12:56 Ted odpowiada na #19609
  Wysłany z 213.25.159.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
4096 dla HAM-ow? :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [19640] AGAta
  2003-02-15 o godz. 13:29:33 leonid qczma odpowiada na #19602
  Wysłany z 80.48.229.* via Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/2.1.1; X11)
"jak mocno AGA ssie" wydaje mi sie to bardzo interesujacym tematem ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [19636] no bez przesady
  2003-02-14 o godz. 22:05:06 Baron Althaar odpowiada na njusa
  Wysłany z *.swic.dialup.inetia.pl via Amiga-AWeb/3.4APL
Propozycja "go?e baby" jest bez sensu - fotki miss mog? by? jakiekolwiek, a go?e baby mamy tu, tu, tu, tu i tu za friko.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19642] Bez sensu?
  2003-02-15 o godz. 23:41:36 Inwestor odpowiada na #19636
  Wysłany z *.toya.net.pl via IBrowse/2.2 (AmigaOS 3.1)
Jak wida? nie bez sensu, skoro prawie po?owa g?osuj?cych jest za. Owcom trzeba chleba i go?ych bab, oto wniosek.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19643] nie wiesz
  2003-02-16 o godz. 00:32:50 Baron Althaar odpowiada na #19642
  Wysłany z *.swic.dialup.inetia.pl via Amiga-AWeb/3.4APL
Miss ACP jest jedna, a go?ych bab - ca?e tabuny. Nadal nie wiesz, Inwestorze drogi, na kogo Owieczki g?os odda?y? ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [19644] mis bab
  2003-02-16 o godz. 00:48:32 porneL odpowiada na #19643
  Wysłany z *.warszawa.sdi.tpnet.pl via Opera/7.02 Bork-edition (Windows NT 5.1; U) [en]
a czy zdajesz sobie sprawe ze pod tymi ubraniami jest calkiem naga kobieta?
Odpowiedz na ten komentarz
 [19646] Naga racja...
  2003-02-16 o godz. 01:21:18 Andrzej Drozd odpowiada na #19644
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
...ale my prosimy o Miss ACP w szaty otulona...
Odpowiedz na ten komentarz
 [19647] ej jej jej
  2003-02-16 o godz. 10:26:48 Baron Althaar odpowiada na #19644
  Wysłany z *.swic.dialup.inetia.pl via Amiga-AWeb/3.4APL
Przeczytaj raz jeszcze mój poprzedni komentarz. Zrobi?em odró?nienie mi?dzy Miss ACP a "go?ymi babami". Z technicznego punktu widzenia jest to jak najbardziej poprawne. Z logicznego - równie?. Proponuj? przejrze? ankiet?: ka?da pozycja jest sensownie opisana z wyj?tkiem tej jednej... :)

Odnosz? wra?enie, ?e ??dania odno?nie nowych fotek Miss (i vice-Miss) "si?y nieczyste" chc? zbagatelizowa? i sprowadzi? do ?artu. NIE DAMY SI?! ACP to my! My mamy swoj? Miss (wybran? w demokratycznej ankiecie), któr? chcemy podziwia?! Amen. ;)))
Odpowiedz na ten komentarz
 [19648] !!!
  2003-02-16 o godz. 10:37:44 Andrzej Drozd odpowiada na #19647
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
Tak, Czekamy na fotki.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19649] no tak...
  2003-02-16 o godz. 17:44:00 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na #19647
  Wysłany z *.lodz-teofilow.sdi.tpnet.pl via IBrowse/2.2 (Windows V50)

Odnosz? wra?enie, ?e ??dania odno?nie nowych fotek Miss (i vice-Miss)

Nie zapomnij o drugiej vice miss Laubzedze :P
Odpowiedz na ten komentarz
 [19650] Czekajcie, a BY? MO?E b?dzie Wam dane
  2003-02-16 o godz. 18:07:37 Inwestor odpowiada na #19647
  Wysłany z *.toya.net.pl via IBrowse/2.2 (AmigaOS 3.1)
Obawiam si?, ?e Wasze ??dania mog? pozosta? d?ugo niespe?nione. Miss ACP to bardzo kapry?na istota :/
Odpowiedz na ten komentarz
 [19651] Inwestorze - prowokatorze :)
  2003-02-16 o godz. 18:19:57 Baron Althaar odpowiada na #19650
  Wysłany z *.swic.dialup.inetia.pl via Amiga-AWeb/3.4APL
Nie ok?amuj rzesz! Podobno to Ty blokujesz naszej Miss mo?liwo?? pe?nej prezentacji! Oczekuj czarnej Wo?gi! ;)))
Odpowiedz na ten komentarz
 [19652] Bukiet wiosennych roz...
  2003-02-16 o godz. 19:15:19 Andrzej Drozd odpowiada na #19650
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
Urocza Pani S., slowami Inwestora nie przejmuj sie
Bardzo prosimy Cie piekna Miss, podziwem o Pani, dzis
Bukietem roz, i wszystkim co najlepszym,
Prosze obadaruj nas Pani zdjeciem jeszcze jednym
Pragniemy o slonko, uczyn to chocby jednorazowo,
a wreszcie w ACP bedzie kolorowo...
Odpowiedz na ten komentarz
 [19659] Zamiast wiersze pisa?
  2003-02-17 o godz. 08:40:56 Fei odpowiada na #19652
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Rozwa?a?e? kiedy? mo?liwo?? nawi?zania bezpo?redniego kontaktu z osobnikami p?ci przeciwnej, tak poza wyimaginowanym ?wiatem Internetu? Mo?e pomóc.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19665] ...ehh...
  2003-02-17 o godz. 13:28:58 Andrzej Drozd odpowiada na #19659
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
...ta szara rzeczywistosc. Mozesz powiedziec jak to jest byc zonatym?
Odpowiedz na ten komentarz
 [19667] Wybacz
  2003-02-17 o godz. 14:20:06 Fei odpowiada na #19665
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Nie moge, nie mia?em jeszcze okazji. Ale jakby co, to za?o?e numer 0-700 i b?d? udziela? owcom porad sercowych.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19673] uhm.
  2003-02-17 o godz. 20:48:41 Hiacynta odpowiada na #19667
  Wysłany z 212.106.159.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Jest istotnie mo?liwe, ?e ze zwierz?tami si? lepiej dogadasz.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19645] Tak!
  2003-02-16 o godz. 01:16:06 Andrzej Drozd odpowiada na #19643
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
Na Miss ACP
Odpowiedz na ten komentarz
 [19668] baby, och baby!
  2003-02-17 o godz. 14:41:51 rApciO^DA odpowiada na #19645
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.9)
Taaaa... 'Miss ACP', Przyznaj si?, ?e o go?e baby chodzi ;P Trzeba by?o napisa? 'MissACP / Go?e baby' a nie tutaj zmylasz ludzi ;P
Odpowiedz na ten komentarz
 [19670] !
  2003-02-17 o godz. 19:31:29 Andrzej Drozd odpowiada na #19668
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
Gole baby to gole baby. Jest ich na peczki. Nie wierzysz?
A Pani S., nasza Miss jest tylko jedna. W ogole, kto byl takim "burakiem" i przyrownal Ja do golych bab? Pewnie jakis "cham spragniony golych bab".
Odpowiedz na ten komentarz
 [19686] Jak to kto?
  2003-02-18 o godz. 16:48:54 Inwestor odpowiada na #19670
  Wysłany z *.toya.net.pl via IBrowse/2.2 (AmigaOS 3.1)
Zygmunt Franciszek.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19672] test komentarza
  2003-02-17 o godz. 19:46:31 linux odpowiada na njusa
  Wysłany z *.ostrow-wielkopolski.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
ankieta o Elboxie :
Czy kupisz Mediatora za 300 zl ?
Wiecej nie dam za 800 zl mam plyte ASUS + Athlon 1800+
Odpowiedz na ten komentarz
 [19675] Hmmm
  2003-02-17 o godz. 21:58:04 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na #19672
  Wysłany z *.lodz-teofilow.sdi.tpnet.pl via IBrowse/2.2 (Windows V50)
Ciekawe... i bardzo na temat...
Odpowiedz na ten komentarz
 [19676] ;)
  2003-02-17 o godz. 22:04:00 Hiacynta odpowiada na #19675
  Wysłany z 212.106.159.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Windows V50 - czy? to nie rozkoszne? ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [19679] no baaa :))
  2003-02-18 o godz. 07:27:43 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na #19676
  Wysłany z * via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.2) Gecko/20021126
Osik jak sie paczy - nie? :))
Odpowiedz na ten komentarz
 [19681] ...
  2003-02-18 o godz. 09:13:51 Andrzej Drozd odpowiada na #19679
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
IBrowse 2.2 lubi takie bzdury wypisywac. Kiedys to nawet uzywalem Windows 3.1, a emulatora nie zalaczalem...
Odpowiedz na ten komentarz
 [19682] windows->amigaos
  2003-02-18 o godz. 11:16:34 MDW odpowiada na #19681
  Wysłany z *.legnica.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC; en-US; rv:1.0.2) Gecko/20021120 Netscape/7.01
Ale widze, ze sobie juz skorygowales to "Windows" na "AmigaOS" i teraz masz ladnie:). Jaki to niesamowity zbieg okolicznosci, ze to ma taka sama ilosc znakow. Kaczus moglby sobie zmienic na "MorphOS" - tez tyle samo liter:). To chyba jakas zmowa...
Odpowiedz na ten komentarz
 [19683] ..
  2003-02-18 o godz. 12:15:11 Andrzej Drozd odpowiada na #19682
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
Tzn. nic nie robilem. IBrowse 2.3 pokazuje tak jak trzeba. A Voyager widzi dodatkowo ze mam PPC.
Odpowiedz na ten komentarz
 Reklama
Reklamuj sie w naszym serwisie
 Features
Gielda
Stats
RDF   Statystyki
 Ofcoskop
Włącz Ofcoskop
  Artykuły
Poczynając od 2004-11-11 07:04:14
1.Symphony 2004 po bitwie (65)
2.List Felixa Schwarza do społeczności amigowej (6)
3.Pegasos na poligonie (152)
4.Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer (98)
5.Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie (203)
6.Oświadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft (43)
7.Krzyż na drogę (121)
8.Pospolite ruszenie, czyli robimy portala (66)
Napisałem coś fajnego
  H0t t0kZ
Gorące tematy!
  Starocie
Poczynając od 2005-02-09 23:00:43
16.Ambient 1.41 (6)
17.SimpleMail 0.25 (4)
18.ShowGirls - nowa wersja (2)
19.OS4Emu 1.6 (0)
20.Scalos dla Morphosa (0)
21.MorphOS Printer-Fix (5)
22.Linux dla... lesbijek (1)
23.Amiga Dev Contest (17)
24.Kolejne spotkanie AUG (5)
25.The free MorphOS desktop (2)
26.Apple zwieksza zyski (14)
27.Czwartkowe spotkanie AUG Łódź (25)
28.Dotarły! (4)
29.Nowe oblicze eFUNZINe.com (38)
30.Powinszowanie (5)
Więcej
 Szukaj w a.c.p.

Treść
Temat
Autor
Data
Kurde, nie umiem!
 Hot links
Amiga-News.de
Amiga.org
ANN
CyberGraphX
Moo Bunny
MorphOS
MorphOS-news.de
PPA
Scena A.
W.F.M.H.
Wrong Planet

Nowości | Dodaj nowość | Software | Odsyłacze | Pomoc | Za udział wzięli | Napisz do nas